ABOUT INDEXING BOARD ARCHIVES AUTHOR GUIDELINES SUBMIT PAPER AUTHOR'S PAGE NEWS, EVENTS CONTACT
REVISTA DE CHIMIE
Cite as: Rev. Chim.
https://doi.org/10.37358/Rev.Chim.1949

OSIM Nr. R102355
ISSN Online 2668-8212
ISSN Print: 1582-9049
ISSN-L: 1582-9049

REVISTA DE CHIMIE Latest Issue

LATEST ISSUE >>>

   Volume 74, 2023
   Volume 73, 2022
   Volume 72, 2021
   Volume 71, 2020
   Volume 70, 2019
   Volume 69, 2018
   Volume 68, 2017
   Volume 67, 2016
   Volume 66, 2015
   Volume 65, 2014
   Volume 64, 2013
   Volume 63, 2012
   Volume 62, 2011
   Volume 61, 2010
   Volume 60, 2009
   Volume 59, 2008
   Volume 58, 2007
 
<<<< back


Aniversare Profesor EUGEN PINCOVSCHI

de Prof. Dr. Elena Diacu

Eugen Pincovschi

Împlinirea vârstei de 85 de ani de viată de către domnul profesor Eugen Pincovschi ne oferă ocazia de a-i evoca personalitatea si de a-i aduce un omagiu de respect si aleasă pretuire pentru activitatea didactică si stiintifică desfăsurată cu dăruire si pricepere în domeniul ingineriei chimice si protectiei mediului înconjurător timp de mai bine de o jumătate de secol.

Prezenta evocare îsi propune să-i însotească pasii de-a lungul anilor, încercând să descrie cele mai importante momente parcurse începând din 1 Februarie 1928 data nasterii, si până în prezent, când împlineste vârsta de 85 de ani.

După absolvirea cursurilor Gimnaziului CFR din Lipnic - orăselul in care s-a născut (actuala republică Moldova), domnul Pincovschi urmează apoi cursurile Liceului National Iasi. Datorita refugiului din 1944 se muta la Liceul "Aurel Vlaicu" din Bucuresti apoi la Liceul Gheorghe Lazar" din Sibiu.Urmeaza apoi cursurile Universitătii Politehnica Bucuresti, Facultatea de Chimie Industrială, Sectia Tehnologia Substantelor Anorganice, obtinând titlul de inginer în 1954.

De la aceasta dată îl găsim pe Eugen Pincovschi ca "asistent bază" (conform denumirii vremii), la Catedra de Tehnologia a Substantelor Anorganice, din cadrul Institutului Politehnic Bucuresti. In 1965 obtine titlul stiintific de Doctor în domeniul ingineriei chimice.

Profesorul Eugen Pincovschi a desfăsurat o prodigioasă activitate didactică si de cercetare stiintifică în domeniile Tehnologiei Anorganice si Ingineriei Protectiei Mediului timp de 53 de ani. Parcurge etapele de asistent (1954-1959), sef de lucrări (1959-1966), conferentiar (1966-1973) si profesor (1973-1998) când se pensioneaza.

Devine conducător de doctorat din anul 1973, sub îndrumarea căruia au obtinut titlul de doctor în inginerie chimică un număr de 25 de doctoranzi, care ulterior au devenit specialisti de prestigiu, activând în domenii de vârf ale cercetării stiintifice.

Prestigiul si realizările catedrei de Tehnologie Chimică Anorganică din Universitatea "Politehnica" din Bucuresti, recunoscute în tară si străinătate, sunt legate nemijlocit de contributia adusă de profesorul Eugen Pincovschi, care a condus această catedră (devenită în 1993 Catedra de Tehnologie a Substantelor Anorganice si Protectia Mediului) timp de mai bine de 2 decenii.

Realizând necesitatea diversificării domeniilor de cercetare, a introducerii disciplinelor legate de protejarea mediului înconjurător într-un context multidisciplinar, în colaborare cu Catedra de Chimie Analitică si Analiză Instrumentală înfiintează si coordonează ªcoala de Studii Academice Postuniversitare "Petru Spacu" cu specializarea "Controlul analitic al produselor chimice si tehnici de depoluare", care a pregătit numerosi specialisti în domeniul protectiei mediului înconjurător.

Urmând firul anilor, în anul 1998 profesorul Pincovschi se retrage din activitate si devine profesor consultant la Departamentul de Chimie Analitică si Ingineria Mediului din Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, continuând munca stiintifică si de îndrumare a doctoranzilor.

Profesorul Eugen Pincovschi este un creator de scoala stiintifică în domeniul ingineriei chimice, abordând numeroase subiecte de cercetare stiintifică în cadrul cărora a dezvoltat noi directii de investigare stiintifică, de mare actualitate.

De asemenea, profesorul Pincovschi are meritul initierii si participării active, împreună cu colegii, la multe proiecte de cercetare nationale si internationale, la stagii de cercetare si schimburi de experientă cu universităti europene de prestigiu.

Dintre acestea, mai jos sunt enumerate unele dintre cele mai importante.

* octombrie 1968 - martie 1969 - stagiu de specializare la Universita degli Studi Pisa-Italia în domeniul fertilizantilor minerali;

* aprilie 1969-iunie 1969 - schimb de experientă cu Instituto di Ricerche "Guido Donegani" Novara- Italia având ca temă purificarea catalitică a gazelor cu continut de dioxid de sulf;

* 1971-1975 - colaborare în calitate de membru al Centrului de Coordonare pentru Protectia Mediului cu sediul la Dresda-Germania (Koordinierung Zentrum zum Problem "Schutz der Atmosphare) cu specialisti din Germania, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Cehoslovacia si Rusia la tema "Eliminarea oxizilor sulfului si oxizilor de azot din gazele poluante", urmate de schimburi de experientă la "coordinierung-zentrum" Dresda-Germania (1971 si 1973), la întreprinderea "Abbau das Natrium-und Kalium Chlorure" Halle-Germania (1972), la întreprinderea "Nefti i Gaz" Moscova-Rusia (1972), la Universitatea Veszprem-Ungaria (1974);

* iunie-iulie 1973, colaborare în calitate de reprezentant al CNST cu IRCHA-Franta, pentru experimentarea unui procedeu de purificare a gazelor cu continut de oxizi de azot;

* septembrie-octombrie la invitatia Academiei de Stiinte din Praga-Cehoslovacia profesorul Pincovschi a efectuat un schimb de experientă la unul din Centrele de cercetare ale Academiei pentru solutionarea purificării catalitice a gazelor cu continut de oxizi de azot si bioxid de sulf;

* în perioada 1980-1984 profesorul Pincovschi a activat în calitate de consilier din partea IPROCHIM-ului la Complexul de Acid Sulfuric si Ingrăsăminte Fosfatice (TSP) din Homs-Siria unde a efectuat vizite periodice în anii 1980, 1981, 1982, 1983 si 1984;

* în anii 1991-1992 a participat la proiectele TEMPUS JEP 2757/91 si JEP 2820/91 în colaborare cu Université de Sciences et Techniques Lile-France si Universita di Parma-Italia, ocazie cu care a efectuat schimburi de experientă si de date;

* în perioada 1995-1996 profesorul Pincovschi a coordonat Programul bilateral cu Universitatea Hertfortshire-Marea Britanie cu tema "Solvent Impregnated Resins", iar între anii 1998-1999 a cooperat, în calitate de coordonator, cu Universitat Politehnica de Catalunya-Spania în proiectul "Joint Research and Technology Programs" la tema "Hydroxyme Impregnated Resins Application in recovering of some cations from Industrial Wastewater". Cu această ocazie a participat la lucrări în universitatea din Catalunya în octombrie 1998 si iunie 1999.

Profesorul Pincovschi a coordonat Programul TEMPUS S-JEP-12031-97 având ca temă "Infiintarea Centrului National de Consultantă pentru Protectia Mediului în Industria Chimică din România" având ca parteneri: University of HerfortshireMarea Britanie, Universitat Autonoma de Barcelona-Spania si Instituto Superior Tecnico-Lisbon-Portugalia (1997-2000) iar între anii 2000-2003 a coordonat Programul COPERNICUS ICA2-CT-2000-10025 cu tema "Workplace Monitoring and Occupational Healt Studies at Some Selected Fertilizer Plants using Nuclear and Related Analytical Techniques" cu parteneri: Technische Universiteit Delft-Neterlands-Olanda, Joint Institute for Nuclear Research Dubna-Rusia si Technical University of Gdansk-Polonia.

Întreaga activitate didactică si stiintifică a fost condusă către dezvoltarea a două domenii stiintifice importante, Tehnologia Substantelor Anorganice si Ingineria si Protectia Mediului, fapt ilustrat atât prin tematica lucrărilor publicate si comunicate, cât si prin lucrările de doctorat conduse, proiectele de cercetare elaborate si activitătile de management desfăsurate.

Toate aceste activităti s-au concretizat în publicarea a peste 150 lucrări stiintifice în reviste din tară si străinătate de mare prestigiu stiintific ca Angewendte Chemie, Hydrometallurgy, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Crystal Research and Technology, Solvent Extraction and Ion Exchange, Journal of Industrial & Engineering Chemistry.

Profesorul Pincovschi este autorul a 12 monografii si manuale publicate la Ed.Tehnică, Ed.Didactică si Pedagogică, Ed.Ars Docendi, Ed.Printech si Ed.Academiei.

În 1990 profesorul Pincovschi a fondat Societatea Independentă pentru Protectia Mediului Înconjurător în cadrul căreia a editat împreună cu colaboratori din catedră si reprezentanti ai unor universităti europene revista "Science and Technology of Environmental Protection". In 1993 profesorul Pincovschi împreună cu un colectiv de cadre didactice a înfiintat sectia de specialitate "Protectia Mediului" care mai departe a devenit programul de studii de licentă "Ingineria si protectia mediului în industria chimică si petrochimică" al Facultătii Chimie Aplicată si Stiinta Materialelor.

Profesorul Pincovschi în calitate de director de program TEMPUS a înfiintat "Centrul National de Consultantă pentru Protectia Mediului in Industria Chimică" (1998) al cărui presedinte a devenit.

In anul 2000, Presedintele României Emil Constantinescu conferă prof. dr. ing. Pincovschi Eugen de la Universitatea Politehnică din Bucuresti prin decretul prezidential nr. 556 decoratia natională "Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Mare Ofiter", ca recunoastere a prestigioasei activităti stiintifice desfăsurate în domeniul ingineriei chimice si protectiei mediului înconjurător.

Domnul profesor Pincovschi a stiut să treacă peste momentele de cumpănă pe care viata i le-a scos în cale si mai mult, a oferit cu generozitate sprijin celor din preajma sa. In ultima perioada a găsit răgazul de mult asteptat să adune experientele trăite în doua cărti.

"Am trăit si am străbătut drumul pe care mi l-a dat soarta" este motto-ul cu care îsi începe Domnul profesor Pincovschi, una dintre cărtile cu caracter autobiografic, apărută recent. Intitulată "Amintiri despre vremuri frământate", această carte dă glas aducerilor aminte prezentate într-o manieră directă, evitând pe cât posibil încărcătura emotională a evenimentelor trăite.

Prin întreaga sa activitate domnul profesor Eugen Pincovschi impresionează ca personalitate stiintifică si didactică, prin realizările în domeniul ingineriei chimice. Pagina de istorie scrisă de dânsul continuă, cu îndemnul pe care cu totii îl stim: "TOT INAINTE".

Colectivul Departamentului de Chimie Analitică si Ingineria Mediului din Facultatea de Chimie Aplicată si Stiinta Materialelor va urează un sincer si călduros LA MULTI ANI si multă sănătate.

Prof. Dr. Elena Diacu

Revista de Chimie, vol. 64 , no. 3, 2013
<<<< back
 
PUBLISHING SECTION
Author Guidelines
 * Paper Drafting
 * Paper Template
 * Ethical Statement
 * Paper Submission
Ghidul Autorului (ro)
Submit Paper
Author's Page
Publishing Ethics
Peer Review Process
Open Access & Archiving Policy
 Search Authors
 LATEST NEWS
REvista de Chimie NUMAR OMAGIAL PETRU PONI.. detalii
REvista de Chimie Revista de Chimie - 70 de ani de aparitie neintrerupta.. detalii
dictionar English-Romanian Dictionary for Mechanical Engineering
(download pdf)
  News, Events
Crossref Member Badge
 DOI  logo
 Gold Open Access | Source=http://www.plos.org/  | Author=art designer at PLoS
Creative Commons License
 Conferences of Contemporary
 Chemistry
 Biblioteca Chimiei
 Materiale Plastice