ABOUT INDEXING BOARD ARCHIVES AUTHOR GUIDELINES SUBMIT PAPER AUTHOR'S PAGE NEWS, EVENTS CONTACT
REVISTA DE CHIMIE
Cite as: Rev. Chim.
https://doi.org/10.37358/Rev.Chim.1949

OSIM Nr. R102355
ISSN Online 2668-8212
ISSN Print: 1582-9049
ISSN-L: 1582-9049

REVISTA DE CHIMIE Latest Issue

LATEST ISSUE >>>

   Volume 74, 2023
   Volume 73, 2022
   Volume 72, 2021
   Volume 71, 2020
   Volume 70, 2019
   Volume 69, 2018
   Volume 68, 2017
   Volume 67, 2016
   Volume 66, 2015
   Volume 65, 2014
   Volume 64, 2013
   Volume 63, 2012
   Volume 62, 2011
   Volume 61, 2010
   Volume 60, 2009
   Volume 59, 2008
   Volume 58, 2007
 
<<<< back


Doamna Profesor doctor inginer Ligia Stoica la a 75-a aniversare

de Profesor dr.chimist Ioana Jitaru, Universitatea Politehnica București

 Ligia Stoica

Doamna profesor doctor inginer Ligia Stoica, personalitate științifică remarcabilă cu o carieră didactică și stiințifică depeste 50 ani împlinește anul acesta 75 de ani de viață.

Imi revine plăcuta misiune ca, la invitația redacției Revistei de Chimie , să aștern pe hârtie câteva date legate de viața și activitatea profesional științifică a doamnei profesor.

Născută la 16 martie 1935 în satul Crăiniceni, județul Botoșani, doamna Ligia Stoica a urmat primele clase primare însatul natal și și-a continuat studiile gimnaziale și liceale în Botoșani, oraș care a dat de-a lungul anilor mari personalități culturale și științifice românești: Eminescu, Iorga, Enescu, Luchian, Antipa, Onicescu.

Fiică de învățători, oameni cu carte care au contribuit cu știința și sufletul lor la educarea unor tinere vlăstare, doamna Ligia Stoica avea să-și dedice la rându-i viața profesiunii de dascăl. Urmează cursurile Faculțății de Chimie Industrială dinInstitutul Politehnic Iași și își începe cariera universitară la Institutul de Mine Petroșani, iar din 1973 își continuă activitatea la Catedra de Chimie anorganică a Universității Politehnica București, urcând pe rând treptele ierarhiei didactice : șef lucrări, (1973), conferențiar, (1983), profesor titular (1991) și conducător de doctorat, (1992).

In întreaga sa carieră universitară, doamna inginer Ligia Stoica a îmbinat armonios preocupările didactice cu cele științifice, dovedind reale calități de pedagog și cercetător.

A susținut cu competență profesională, dăruire și talent didactic prelegeri de Chimie generală și Chimie anorganică la studenții Facultății de Stiința și Ingineria Materialelor. De asemenea a fost inițiatoarea unor cursuri și laboratoare master ( Procedee de separare recuperativă a poluanților prin flotație ionică și Controlul Analitic al Calității Mediului și Tehnici de Depoluare) pentru studenții Facultății de Chimie Aplicată și Stiința Materialelor.

Doamna profesor Ligia Stoica este autor a unui mare număr de cursuri universitare, îndrumare de laborator, culegeri de probleme, publicate în edituri locale și naționale.

Activitatea didactică a doamnei profesor este strâns împletită cu realizările sale din domeniul tehnico-științific.

Domeniul de cercetare abordat de doamna profesor, cel al separatologiei prin flotație ionică și tehnici înrudite, reprezintăpionierat în România, domeniu început prin teza de doctorat (1978) intitulată « Separarea și concentrarea unor ioni prinflotație » și continuat prin coordonarea colectivului de cercetare pe care l-a format.

Tematica cercetărilor întreprinse de doamna profesor Ligia Stoica este complexă, cu caracter interdisciplinar și seîncadrează în domeniile chimiei anorganice aplicate și a separatologiei în sisteme apoase prin flotație ionică și variante combinate cu alte metode de separare.

Cercetările vizează : protecția calității apelor, recuperarea componenților utili dinmedii lichide (specii ionice, moleculare, metale deficitare, coloranți, detergenți, produse petroliere ș.a.), cu valorificareaacestora, probleme teoretice ale flotației (echilibrul și cinetica separării, mecanisme, noi clase de reactivi), extinderea ariei de aplicabilitate a flotației ionice și a proceselor înrudite, sinteza de compuși anorganici precursori de sistemeoxidice etc.

Cercetările cu tematica mentionată au făcut obiectul unor proiecte de cercetare și granturi CNCSIS, contracte de cercetare (cu MCT, MEN, ANSTI, ECOIND, ICPMRR, ZECASIN s.a.) și proiecte naționale (PN II), care s-au finalizat prinstabilirea unor tehnologii de depoluare recuperativă.

Lucrările publicate în reviste de specialitate din străinătate (peste 70 ca număr) sau prezentate la congrese șisimpozioane internaționale au fost totdeauna apreciate pozitiv, fiind solicitate de cercetători din alte țări, personalități ale domeniului și citate în reviste de prestigiu precum Separation Science and Technology sau Journal of Environmental Protection and Ecology.

Experiența acumulată în domeniu și documentarea prin colaborare cu specialiști din Grecia, Anglia, Germania, Portugalia, s-a concretizat prin elaborarea unei monografii intitulată "Flotația ionică și moleculară", apărută în 1997 la Editura Didactică și Pedagogică, București.

Doamna profesor Ligia Stoica este referent științific la reviste de prestigiu ale domeniului precum "Water Research" (Londra), "Revista de chimie" (București), "Separation Science and Technology" (New York), "Journal of Environment and Waste Management" (Elveția).

Urmărind cu grijă și responsabilitate crearea unor viitori specialiști în domeniul protecției mediului, doamna profesor Ligia Stoica a format un nucleu de cercetare în separatologia prin flotație, colectiv în care sunt antrenați tineri cercetători masteranzi și doctoranzi.

Doamna Profesor Ligia Stoica a fost ani de zile membră în comitetul științific de organizare a unor Conferințe deChimie și Inginerie chimică din UPB și INCD-ECOIND București, membră în Consiliul științific al INCD-ECOIND, București, iar pănă în 2005 a fost membră în consiliul științific al Facultății de Stiința și Ingineria Materialelor, Universitatea "Politehnica"București, fiind de asemenea membră în comisia de Protecție a Mediului, Secția de Chimie a Academiei Române.

Pentru meritele sale științifice deosebite, doamna profesor Ligia Stoica a fost premiată la salonul internațional INVENTICA 2005 și a obținut premiul Balkan Environmental Association - B.E.N.A - Tuborg (pentru lucrarea «Depoluarea recuperativă prin metode neconvenționale a sistemelor apoase impurificate cu ioni metalici».

Apreciată și stimată de către studenți, doctoranzi și colegi, doamna profesor doctor inginer Ligia Stoica își continuă activitatea de cercetare și astăzi ca profesor consultant în Facultatea de Chimie Aplicată și Stiința Materialelor din Universitatea Politehnica București.

La MULTI ANI stimată doamnă profesor doctor inginer Ligia Stoica


Profesor dr.chimist
Ioana Jitaru
Universitatea Politehnica București

Revista de Chimie, vol. 61 , no. 4, 2010
<<<< back
 
PUBLISHING SECTION
Author Guidelines
 * Paper Drafting
 * Paper Template
 * Ethical Statement
 * Paper Submission
Ghidul Autorului (ro)
Submit Paper
Author's Page
Publishing Ethics
Peer Review Process
Open Access & Archiving Policy
 Search Authors
 LATEST NEWS
REvista de Chimie NUMAR OMAGIAL PETRU PONI.. detalii
REvista de Chimie Revista de Chimie - 70 de ani de aparitie neintrerupta.. detalii
dictionar English-Romanian Dictionary for Mechanical Engineering
(download pdf)
  News, Events
Crossref Member Badge
 DOI  logo
 Gold Open Access | Source=http://www.plos.org/  | Author=art designer at PLoS
Creative Commons License
 Conferences of Contemporary
 Chemistry
 Biblioteca Chimiei
 Materiale Plastice