ABOUT INDEXING BOARD ARCHIVES AUTHOR GUIDELINES SUBMIT PAPER AUTHOR'S PAGE NEWS, EVENTS CONTACT
REVISTA DE CHIMIE
Cite as: Rev. Chim.
https://doi.org/10.37358/Rev.Chim.1949

OSIM Nr. R102355
ISSN Online 2668-8212
ISSN Print: 1582-9049
ISSN-L: 1582-9049

REVISTA DE CHIMIE Latest Issue

LATEST ISSUE >>>

   Volume 74, 2023
   Volume 73, 2022
   Volume 72, 2021
   Volume 71, 2020
   Volume 70, 2019
   Volume 69, 2018
   Volume 68, 2017
   Volume 67, 2016
   Volume 66, 2015
   Volume 65, 2014
   Volume 64, 2013
   Volume 63, 2012
   Volume 62, 2011
   Volume 61, 2010
   Volume 60, 2009
   Volume 59, 2008
   Volume 58, 2007
 
<<<< back


In Memoriam Prof. univ. dr. ing. Zeno GROPȘIAN (1920-2013)

de Dr. ing. Romulus Minea

Zeno GROPSIAN

Profesorul universitar Zeno Gropşian s-a născut la 13 noiembrie 1920, în localitatea Sasca Montană, din judeţul Caraş-Severin, tatăl Ilie era un cunoscut jurist, participant la Adunarea Naţională de la Alba Iulia a Marii Uniri din 1 Decembrie 1918, ce continua tradiţia patriotică a familiei, iar mama Elena, originară din Mercina-acelaşi judet, provenea dintr-o respectabilă familie de ţărani care a înţeles să-şi sprijine copiii pentru continuarea studiilor, fiind soră cu Mihai Lazăravocat şi apreciat profesor universitar de Economie agrară la Timişoara, precum şi cu Pavel Lazăr-avocat şi profesor de istorie de la Liceul "General I. Dragalina" din Oraviţa.

Nu este de mirare că familia Ilie şi Elena Gropşian s-a preocupat ca cei trei copii să-şi desăvârşească studiile şi să devină personalităţi ale culturii şi ştiinţei româneşti: Eugen-regizor la Operele din Timişoara şi Bucureşti, Lucian-dirijor la Filarmonica, respectiv, Opera din Timişoara şi Filarmonica din Braşov, iar Zeno-profesor universitar la Politehnica din Timişoara.

Pentru tânărul Zeno Gropşian traseul şcolar a început la Sasca Montană, a continuat la Liceul "General I. Dragalina" din Oraviţa, iar apoi la Liceul "C. D. Loga" din Timişoara, pe care l-a absolvit în anul 1939, după care a urmat studiile universitare la Facultatea de Chimie Industrială din Bucureşti, devenind inginer chimist în anul 1944.

Revine la Timişoara în anul 1945, ca asistent, apoi şef de lucrări la Școala Politehnică din Timişoara (disciplinele de Chimie generală, Metale şi aliaje, Metalurgie fizică).

La înfiinţarea Facultăţii de Chimie Industrială din Timişoara în anul 1948, realizată prin demersurile acad. Ilie Murgulescu (în calitate de rector al Politehnicii timişorene) şi ale acad. Coriolan Drăgulescu (devenit primul decan al facultăţii), Zeno Gropşian este numit conferenţiar suplinitor la disciplinele din domeniul Ingineriei chimice, iar din anul 1963 ocupă prin concurs postul de profesor pe care îl onorează pănă în anul 1990, când se pensionează şi devine profesor consultant.

A fost timp de 35 ani şef de catedră, iar în anul 1954 este numit prodecan, pentru ca în perioadele 1956-1957, respectiv, 1963-1967 să fie decan al Facultăţii de Chimie Industrială din Timişoara.

Activitatea didactică a prof. Zeno Gropşian a urmărit realizarea unui învăţamânt practic, eficient: demonstraţiile matematice fiind urmate de explicarea fenomenului fizico-chimic, de schiţe intuitive pentru redarea funcţionalităţii instalaţiilor, desfăşurarea lucrărilor practice pe instalaţii reale cu caracter de micropilot (laboratorul fiind realizat în mare parte prin autodotare), efectuarea a numeroase aplicaţii sub forma calculelor numerice şi a unor proiecte de an şi de diplomă diversificate, cu caracter industrial.

La toate acestea se adaugă redactarea şi publicarea îndrumătoarelor cu lucrări de laborator şi a cursului "Fenomene de transfer şi Utilaje în industria chimică" (3 volume: Procese hidrodinamice, Procese termice, Procese de difuziune), apărut în mai multe ediţii la Centrul de multiplicare al Institutului Politehnic din Timişoara, lucrare redactată alături de colaboratorii Minodora Medeleanu şi Desideriu Kohn.

De asemenea, s-a preocupat constant de traducerea din limba rusă şi adaptarea la specificul românesc a unui recunoscut manual de probleme, apărut în trei ediţii la Editura Tehnică (1972, 1981) şi la Editura Didactică şi Pedagogică (1966).

Încă din anul 1968 prof. Z. Gropşian a iniţiat în colectivul didactic folosirea învăţământului programat şi a organizat cursuri de programarea calculatoarelor pentru studenţi şi doctoranzi, a insistat pentru utilizarea programării la realizarea proiectelor de an şi de diplomă.

Activitatea de cercetare ştiinţifică a prof. Zeno Gropşian a cuprins diferite domenii ale ingineriei chimice, începând cu teza de doctorat realizată sub îndrumarea acad. Emilian Bratu la Politehnica din Bucureşti, care se referă la echilibrele lichid-vapori pentru sisteme ce conţin dioxan, la presiune obişnuită cât şi sub vid. Este primul doctorat obţinut în Inginerie chimică la noi în ţară.

Din anul 1967 prof. dr. ing. Zeno Gropşian este conducător de doctorat în domeniul Ingineriei chimice, iar cercetările ştiinţifice efectuate se referă la coloane de rectificare cu înalta eficienţă pentru amestecuri complexe, procese de oxidare pentru obţinerea anhidridei ftalice şi maleice utilizând catalizatori de vanadiu (procedeu ce a fost aplicat la Uzina chimică din Vasiova şi "Solventul" din Timişoara), sinteza şi caraterizarea unor purtători de căldură organici, transfer termic la fierberea unor soluţii (fosfaţi, azotaţi, caprolactamă, pentaeritrită), construcţia şi etalonarea reactoarelor de presiune şi temperaturi ridicate ce au permis realizarea condiţiilor pentru transformarea grafitului în diamant, obţinerea fluidelor magnetice şi utilizarea lor în tehnică (etanşări, traductoare, separări magnetodensimetrice, extracţia compuşilor uleioşi din ape impurificate). In întreaga activitate a colaborat cu unităţi de prestigiu din domeniul Ingineriei chimice din Timişoara ("Azur", "Solventul" "Detergenţi"), cu cele din Făgăraş, Târnăveni, Craiova, Borzeşti, Baia Mare, sau colectivele de cercetare de profil: Institutul de Chimie Timişoara, sau cele departamentale.

De asemenea, a cultivat colaborarea rodnică şi constantă cu disciplinele de profil de la facultăţile surori din Bucureşti, Iaşi, Cluj Napoca şi Ploieşti.

Rezultatele cercetării ştiinţifice coordonate de către prof. Z.Gropşian au fost prezentate în peste 200 contracte de cercetare, brevete de invenţie şi lucrări ştiinţifice comunicate sau prezentate la numeroase manifestări ştiinţifice, în reviste naţionale şi internaţionale, sau cu ocazia diferitelor vizite în institute de cercetare şi învaţământ superior din Anglia, Franţa, Germania, Iugoslavia, Olanda, SUA, URSS.

Ca o apreciere şi recunoaştere a meritului ştiinţific, prof. Zeno Gropşian a fost membru al unor prestigioase foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale : Academia de Știinte din New York-secţiunea Chimie, Academia de Știnţe Tehnice din România (ASTR)-membru onorific, Societatea de Chimie din România (SChR), Societatea de Inginerie Chimică din România (SIChR)-preşedinte al Filialei Timişoara, Asociaţia Inginerilor şi Tehnicienilor (ASIT, respectiv, AGIR), colaborator UNESCO-PNUD, membru în Comitetul ştiinţific al Buletinului Știinţific (Chimie) al UPT.

Profesorul universitar Zeno Gropşian, ca fost veteran de război a fost pasionat de istorie, de muzică simfonică şi de operă, drumeţii turistice, impresionând prin tinereţea spirituală, dorinţa de căutare a noului, soluţiile avansate în problematica cercetării ştiinţifice sau de adaptare şi modernizare a procesului de învăţământ, evocarea marilor personalităţi întâlnite în prodigioasa activitate.

In 24 noiembrie 2013 profesorul şi specialistul de prestigiu Zeno Gropşian a trecut în nefiinţă, dar activitatea şi realizărilesale vor rămâne pentru generaţiile de studenţi şi colaboratori repere de profesionalism şi credibilitate.

Dr. ing. Romulus Minea

Revista de Chimie, vol. 64 , no. 12, 2013
<<<< back
 
PUBLISHING SECTION
Author Guidelines
 * Paper Drafting
 * Paper Template
 * Ethical Statement
 * Paper Submission
Ghidul Autorului (ro)
Submit Paper
Author's Page
Publishing Ethics
Peer Review Process
Open Access & Archiving Policy
 Search Authors
 LATEST NEWS
REvista de Chimie NUMAR OMAGIAL PETRU PONI.. detalii
REvista de Chimie Revista de Chimie - 70 de ani de aparitie neintrerupta.. detalii
dictionar English-Romanian Dictionary for Mechanical Engineering
(download pdf)
  News, Events
Crossref Member Badge
 DOI  logo
 Gold Open Access | Source=http://www.plos.org/  | Author=art designer at PLoS
Creative Commons License
 Conferences of Contemporary
 Chemistry
 Biblioteca Chimiei
 Materiale Plastice