ABOUT INDEXING BOARD ARCHIVES AUTHOR GUIDELINES SUBMIT PAPER AUTHOR'S PAGE NEWS, EVENTS CONTACT
REVISTA DE CHIMIE
Cite as: Rev. Chim.
https://doi.org/10.37358/Rev.Chim.1949

OSIM Nr. R102355
ISSN Online 2668-8212
ISSN Print: 1582-9049
ISSN-L: 1582-9049

REVISTA DE CHIMIE Latest Issue

LATEST ISSUE >>>

   Volume 74, 2023
   Volume 73, 2022
   Volume 72, 2021
   Volume 71, 2020
   Volume 70, 2019
   Volume 69, 2018
   Volume 68, 2017
   Volume 67, 2016
   Volume 66, 2015
   Volume 65, 2014
   Volume 64, 2013
   Volume 63, 2012
   Volume 62, 2011
   Volume 61, 2010
   Volume 60, 2009
   Volume 59, 2008
   Volume 58, 2007
 
<<<< back


In memoriam Profesor Doctor Docent Constantin Luca

de Ana Maria Joşceanu

În seara zilei de 24 decembrie 2011 am spus adio profesorului doctor docent Constantin Luca.

Luna februarie a reprezentat în toţi anii precedenţi un moment în care foşti şi actuali studenţi, doctoranzi, colaboratori şi prieteni poposeau în biroul profesorului, cu urări de bine şi gânduri de viitoare colaborări. Dar la 11 februarie 2012 nu vom putea decât să resimţim la dimensiuni amplificate golul creat prin plecarea sa din mijlocul nostru.

O retrospectivă asupra celor aproape 81 ani de viaţă aduc dovezi ale dedicaţiei sale pentru chimie şi oameni, a echilibrului şi distincţiei.

Un punct de plecare poate fi lista lucrărilor elaborate în cei aproapre 58 ani de activitate. Instrumentele ISI Tompson îl identifică drept autor a 270 articole de specialitate, la se adaugă 17 titluri de carte, însumând 24 volume şi 10 brevete de invenţie.

Aceste pagini ilustrează domeniile de competenţă ale autorului lor: chimie analitică, chimia soluţiilor, chimie supramoleculară, materiale performante, pH-ul soluţiilor apoase, protecţia mediului, senzori electrochimici, speciaţie chimică în medii apoase - diagrame de echilibru.

Absolvent în 1954 al Facultăţii de Chimie a Universităţii din Bucureşti, specialitatea 'Chimie Fizică' şi-a urmat apoi pasiunea pentru cercetare şi învăţământ în incinta unei universităţi, fie din România, fie din Franţa.

Dacă primii 21 de ani de carieră universitară au fost consemnaţi în registrele Facultăţii de Chimie a Universităţii Bucureşti, din septembrie 1975 a devenit membru al corpului didactic al Facultăţii de Chimie Industrială, ca urmare a alipirii Facultăţii de Chimie la aceasta şi trecerea sub jurisdicţia Universităţii Politehnica din Bucureşti.

De-a lungul a 58 de ani de activitate universitară, profesorul Constantin LUCA a acţionat pentru introducerea standardelor reale de calitate în învăţământul de chimie analitică. Fie că a predat generaţiilor de studenţi chimişti, chimişti-fizicieni sau ingineri chimişti Chimie Analitică şi Analiză Instrumentală, Metode de determinare a constantelor analitice, Optimizarea proceselor analitice pe baza principiilor chimiei supramoleculare, Speciaţie chimică sau Chimie Analytique, obiectivul său a fost să puncteze faţetele şi rolul Chimiei analitice în formarea raţionamentului şi abilităţilor practice necesare unui specialist.

Între aceste coordonate s-au format şi cei 75 doctori în chimie, care şi-au realizat tezele sub îndrumarea profesorului Contantin Luca, conducător de doctorat la Universitatea din Poitiers, Franţa (1968-72), Universitatea Bucureşti (1972-77), Universitatea Politehnica din Bucureşti (1977-2011), Institutul de Chimie Fizică Bucureşti (1980-99) şi în cotutelă la Universitatea Montpellier, Franţa (1998-2009).

Chimia compuşilor macrociclici este unul din subiectele introduse în viaţa ştiinţifică românească de către profesorul Constantin LUCA la începutul anilor 80 şi dezvoltat până la constituirea Școlii Româneşti de Chimie Supramoleculară.

Ultimele proiecte au fost orientate spre realizarea şi testarea de receptori macrociclici funcţionalizaţi ca reactivi analitici şi transportori membranari.

La iniţiativa sa s-a constituit şi Școala de Studii Academice Postuniversitare "Petru Spacu", care, împreună cu Catedra de Tehnologia Substanţelor Anorganice şi Protecţia Mediului, a asigurat pregătirea a 11 serii de studenţi în specializarea postuniversitară "Controlul analitic al produselor chimice şi tehnici de depoluare" în perioada 1990-2001.

În cadrul acestei şcoli postuniversitare a funcţionat în paralel, în perioda 1997-2000 şi Modulul de Învăţământ Francofon "Procedés à Membranes dans la Protection de l'Environnement", organizat cu participarea unui grup de profesori francezi de la Universitatea Montpellier II şi Institutul European de Membrane şi cu sprijinul Ambasadei Franţei la Bucureşti.

Francofil de formaţie, colaborările cu membrii ai comunităţii ştiinţifice şi academice europene au inclus parteneri precum profesorul G. VALENSI - Laboratorul de Termodinamică si Cinetică Electrochimică, Universitatea din Poitiers (1966-1972), profesorul G. CARPENI - Laboratorul de Chimia Soluţiilor, Universitatea din Marsilia (1970-1972), profesorul E. PUNGOR - Insititutul de Chimie Generală şi Analitică, Universitatea Tehnică din Budapesta (1979-1989), profesorul J. M. LEHN - Universitatea Louis Pasteur, Strasbourg (1994-2000) şi profesorul LOUIS COT - Institutul European de Membrane, Universitatea Montpellier II (1994 - 2005), continuată apoi în compania profesorului G. PURCELLY şi a dr. Mihai BÃRBOIU (2005-2011), profesorul Patrick ARPINO - şeful secţiei de Chimie Analitică a Societăţii de Chimie din Franţa (2005-2011).

O incursiune rapidă în zona de coordonare şi conducere îl arată pe profesor în calitate de redactor şef al secţiei de 'Chimie, fizică şi matematică' din Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti (1963-1966), prodecan (1972-73) dar şi decan al Facultăţii de Chimie, Universitatea Bucureşti (1973-76), şef al Catedrei de Chimie Analitică şi Analiză Instrumentală din Facultatea de Chimie Industrială, Universitatea Politehnica Bucureşti (1977-2002) şi director al Institutului de Chimie Fizică, Bucureşti (1977-1990).

În 1999 profesorul Constatin Luca a fondat Organizaţia EURACHEM-Romania şi a condus-o în calitate de preşedinte până în anul 2005.

A fost membru al Societăţii de Inginerie Chimică din România (din 1995), al Societăţii de Chimie din Franţa (din 1966), Societăţii Americane de Chimie (din 1999), vicepreşedinte al Societăţii de Chimie din România (în perioada 2001-2010) şi preşedinte al Comitetului Tehnic RENAR pentru 'Încercări fizico-chimice şi instrumentale'.

A fost reprezentantul României în 'Commission on Equilibrium Data', Diviza de Chimie Analitcă, IUPAC (1981-91), precum şi membru în 'Comitetul Internaţional de Termodinamică şi Cinetică Electrochimică-CITCE' (1966-74) şi în comitetul ştiinţific al societăţii 'Interactions Soluté-Solvant' (1970-72).

Contribuţiile sale la dezvoltarea învăţământului şi cercetării au fost recunoscute prin diploma 'ASTEF' a Ministerului de Externe al Franţei, pentru cooperare ştiinţifică (1967), medalia 'Meritul Știinţific' (1977 şi 1980), ordinul 'Meritul Știinţific' (1981), premiul 'Gheorghe SPACU' al Academiei Romane (1987), diploma de 'Expert Evaluator pentru Competenţă şi ţinută Știintifică în Activitatea de Evaluare a Cercetării din Învăţământul Superior' a MEC (2001) şi premiul Petru Spacu al Societăţii de Chimie din România (2009).

La finele anului 2011 i-am spus adio profesorului şi mentorului nostru, cu promisiunea continuării proiectelor sale!

Ana Maria Joşceanu

Revista de Chimie, vol. 63 , no. 2, 2012
<<<< back
 
PUBLISHING SECTION
Author Guidelines
 * Paper Drafting
 * Paper Template
 * Ethical Statement
 * Paper Submission
Ghidul Autorului (ro)
Submit Paper
Author's Page
Publishing Ethics
Peer Review Process
Open Access & Archiving Policy
 Search Authors
 LATEST NEWS
REvista de Chimie NUMAR OMAGIAL PETRU PONI.. detalii
REvista de Chimie Revista de Chimie - 70 de ani de aparitie neintrerupta.. detalii
dictionar English-Romanian Dictionary for Mechanical Engineering
(download pdf)
  News, Events
Crossref Member Badge
 DOI  logo
 Gold Open Access | Source=http://www.plos.org/  | Author=art designer at PLoS
Creative Commons License
 Conferences of Contemporary
 Chemistry
 Biblioteca Chimiei
 Materiale Plastice