ABOUT INDEXING BOARD ARCHIVES AUTHOR GUIDELINES SUBMIT PAPER AUTHOR'S PAGE NEWS, EVENTS CONTACT
REVISTA DE CHIMIE
Cite as: Rev. Chim.
https://doi.org/10.37358/Rev.Chim.1949

OSIM Nr. R102355
ISSN Online 2668-8212
ISSN Print: 1582-9049
ISSN-L: 1582-9049

REVISTA DE CHIMIE Latest Issue

LATEST ISSUE >>>

   Volume 74, 2023
   Volume 73, 2022
   Volume 72, 2021
   Volume 71, 2020
   Volume 70, 2019
   Volume 69, 2018
   Volume 68, 2017
   Volume 67, 2016
   Volume 66, 2015
   Volume 65, 2014
   Volume 64, 2013
   Volume 63, 2012
   Volume 62, 2011
   Volume 61, 2010
   Volume 60, 2009
   Volume 59, 2008
   Volume 58, 2007
 
<<<< back


In memoriam Prof. dr. doc. ing. ION TEOREANU

de Prof. dr. ing. Maria Georgescu

ION TEOREANU

In această toamnă, Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Chimie Aplicată şi Stiinţa Materialelor, Departamentul de Stiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice şi Nanomateriale a suferit o mare pierdere, prin trecerea în nefiinţă, la 10 octombrie 2013, a Profesorului ION TEOREANU, un mare dascăl formator de specialişti şi creator de şcoală superioară.

Profesorul Ion Teoreanu - inginer chimist, a absolvit Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de Chimie Industrială - Secţia Tehnologia Materialelor de Construcţie, obţinând titlul de inginer, în urma susţinerii examenului de stat, în anul 1953.

A urmat apoi pregătirea doctorală, susţinând public teza de doctorat intitulată "Contribuţii la studiul procesului de fluidizare", acordându-i-se, în anul 1962, titlul de candidat în ştiinţe tehnice (doctor inginer), iar în anul 1971, profesorului Ion Teoreanu i-a fost conferit titlul de Doctor Docent în ªtiinţe.

După ce timp de 6 ani a activat în cadrul Catedrei de Procese şi Operaţii, începând cu anul 1959, până în anul 2000, când a fost pensionat, Profesorul Teoreanu a activat continuu, în cadrul Catedrei Tehnologia Silicaţilor şi Compuşilor Oxidici, astăzi Departamentul de Stiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice şi Nanomateriale.

Nu a încetat să fie activ nici după pensionare, în calitatea de Profesor consultant.

Pasionat de meseria de dascăl, Profesorul Teoreanu a desfăşurat o activitate didactică susţinută şi continuă, chiar şi în perioadele îndelungate, când, diferite funcţii de conducere pe care le-a avut în afara şcolii, l-au solicitat în alte activităţi.

A predat cu regularitate cursuri la discipline din domeniul Chimiei şi Tehnologiei Lianţilor şi Betoanelor, pe care tot în mod regulat, le fixa în ultima zi a săptămânii, dimineaţa, la prima oră - 7.30(8.00), pentru a fi sigur că le poate ţine.

Deşi o zi şi o oră mai puţin convenabile pentru studenţi, aceştia erau prezenţi în număr mare la cursurile foarte frumoase, atractive, pe care Profesorul Ion Teoreanu le-a ţinut. Erau cursuri de o mare claritate, cu o structură bine definită, o succesiune logică a ideilor, pe care Profesorul le expunea cursiv, cu o dicţie clară, urmărind percepţia ideilor de către studenţi, a căror atenţie era captată în mod foarte natural.

Ulterior, a predat cu acelaşi profesionalism, studenţilor de la învăţământul de licenţă, cursuri de Cuptoare şi Uscătoare în Industria Silicaţilor, Chimia Fizică a Stării Solide - Silicaţi, Nonstoechiometria Materialelor Oxidice, precum şi o serie de cursuri la forma de învăţământ de Master.

Preocupat continuu de asigurarea materialului didactic, necesar pregătirii studenţilor, Profesorul Teoreanu a elaborat, printr-o muncă asiduă, un număr mare de cursuri, tratate, monografii (în total, 16)., de mare ţinută.

Din anul 1966, Profesorul Ion Teoreanu a primit dreptul de a conduce lucrări de doctorat, coordonând cu multă competenţă şi pasiune, un număr de 37 doctoranzi, care, după susţinerea tezelor au primit titlul ştiinţific de doctor-inginer.

Cea de-a doua componentă a activităţii desfăşurată de Profesorul Teoreanu, activitatea de cercetare ştiinţifică s-a caracterizat prin aceeaşi înaltă competenţă, perseverenţă şi dăruire.

In cercetarea ştiinţifică, a abordat atât probleme fundamentale, legate de procesele din domeniul chimiei lianţilor, al materialelor refractare, precum şi probleme cu caracter aplicativ, îndeosebi în domeniul tehnologiei lianţilor si betoanelor, inclusiv în cadrul a numeroase contracte de colaborare cu institute de cercetare sau unităţi productive.

Concretizarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice întreprinse de Profesorul Teoreanu este reprezentată de cele peste 420 lucrări ştiinţifice, publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate (acestea din urmă, în număr de 145).

Unele din rezultatele cercetărilor ştiinţifice au constituit obiectul a 19 brevete de invenţie.

Profesorul Teoreanu a fost o prezenţă ştiinţifică bine apreciată, prin lucrările prezentate la diferite manifestări ştiinţifice internaţionale - conferinţe ale Societăţii Europene de Ceramică, congrese de Chimia Cimentului - ediţii de la Paris, Moscova, Rio de Janeiro, New Delhi etc.

Pe lângă activitatea de cercetare propriu zisă, Profesorul Teoreanu a desfăşurat si o activitate legată de organizarea şi coordonarea acesteia, de organizare a diseminării rezultatelor obţinute.

A fost preşedinte al secţiunii de Materiale de Construcţii a CNST, de la înfiinţare (1970) şi până în 1980, când a devenit preşedinte.

A iniţiat, în 1972 şi apoi a organizat, în calitate de preşedinte sau co-preşedinte, şapte ediţii ale Conferinţei Naţionale de Chimia şi Ingineria Materialelor Oxidice (CONSILOX), cu o periodicitate de 4 ani, iar la următoarele, a fost preşedinte de onoare. Periodicitatea regulată cu care această conferinţă s-a ţinut (până la cea de-a 10-a ediţie), i se datorează în mare măsură, Profesorului Teoreanu.

Personalitate de o înaltă probitate profesională, cu o mare capacitate organizatorică şi de cuprindere, Profesorul Teoreanu a înfiinţat Revista Română de Materiale (în 1971) şi a susţinut energic şi cu înaltă competenţă, în calitate de redactor şef, apariţia sa continuă, timp de aproape 42 ani, creşterea prestigiului ei în cadrul publicaţiilor de specialitate, ceea ce i-a adus recunoaşterea internaţională.

Ca preşedinte al Societăţii Române de Ceramică (CEROM), a iniţiat şi a participat la organizarea simpozionului naţional "Pulberi Ceramice", precum şi a altor manifestări ştiinţifice, iniţiate de CEROM.

Ca membru al Consiliului Societăţii Europene de Ceramică, a făcut parte din comitetul ştiinţific de avizare al ediţiilor IIIVIII ale conferinţei EcerS.

A fost referent ştiinţific la Revue Roumaine de Chimie, Roumanian Chemical Quaterly Review, Journal of ţermal Analysis and Calorimetry, Romanian Journal of Materials, Buletinul ªtiinţific al UPB, Revista de Chimie - în cazul acesteia, făcând parte din Colegiul editorial.

Ca o consecinţă a activităţii profesionale de înaltă consistenţă şi ţinută, Profesorul Teoreanu a fost membru al Academiei de ştiinţe tehnice din România, Secţia Inginerie Chimică - membru corespondent, din 2002 şi membru titular, din anul 2004. A făcut parte din biroul secţiei de Inginerie Chimică a ASTR, în care calitate de vicepreşedinte, s-a preocupat de o bună activitate a secţiei, inclusiv prin promovarea de noi membri.

Capacitatea deosebită de cuprindere şi organizatorică, au fost valorificate de Profesorul Teoreanu prin activităţile de mare răspundere pe care le-a desfăşurat în diferite etape:

- în domeniul învăţământului - prodecan (1960-1962) şi decan (1978, ianuarie-octombrie) - Facultatea de Chimie Industrială, Institutul Politehnic Bucureşti (IPB); şef catedră (1972-1977) - Catedra de Tehnologia Silicaţilor şi Compuşilor Oxidici - Facultatea de Chimie Industrială, IPB; ministrul Educaţiei şi Învăţământului, aprilie 1982 - decembrie 1989;

- în domeniul ştiinţific - vicepreşedinte Consiliul Naţional pentru ªtiinţă şi Tehnologie - CNST (aprilie 1980 - aprilie 1982);

- în domeniul industrial - ministru adjunct - Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţie (octombrie 1978 - aprilie 1980).

Pentru întreaga activitate depusă, Profesorul Ion Teoreanu a fost decorat, în anul 1964 cu Ordinul Muncii cls. a III-a, iar în anul 1981, a primit pentru activitatea desfăşurată în domeniul cercetării, distincţia Ordinul Meritul Știinţific cls. a II-a.

Senatul UPB i-a acordat, în anul 1998, Gradaţia de Merit, în anul 2002 - Diploma de Excelenţă şi în anul 2004 - Premiul OPERA OMNIA - pentru întreaga activitate didactică şi ştiinţifică.

Academia Română, cel mai înalt for ştiinţific al ţării, a apreciat întreaga activitate desfăşurată de Profesorul Teoreanu, prin acordarea, în anul 2001, a prestigiosului premiu Nicolae Teclu.

Pentru pregătirea tinerilor vietnamezi, care au efectuat studiile universitare şi de doctorat (unii) în domeniul lianţilor, profesorul Ion Teoreanu a fost distins cu Diploma şi Medalia acordată de Ministrul Construcţiilor şi Materialelor de Construcţie (anul 2000) şi de Uniunea Asociaţiilor de Prietenie a Vietnamului cu alte ţări (2002).

O serie de recunoaşteri şi distincţii i-au fost, de asemenea, acordate din partea unor instituţii biografice, în particular IBC - UK, Cambridge şi ABI - SUA, Raleigh.

Cu respect şi consideraţie pentru tot ceea ce a însemnat Profesorul Ion Teoreanu pentru şcoala superioară tehnică, de chimie din România.....adâncă recunoştinţă şi un pios omagiu.

Prof. dr. ing. Maria Georgescu

Revista de Chimie, vol. 64 , no. 12, 2013
<<<< back
 
PUBLISHING SECTION
Author Guidelines
 * Paper Drafting
 * Paper Template
 * Ethical Statement
 * Paper Submission
Ghidul Autorului (ro)
Submit Paper
Author's Page
Publishing Ethics
Peer Review Process
Open Access & Archiving Policy
 Search Authors
 LATEST NEWS
REvista de Chimie NUMAR OMAGIAL PETRU PONI.. detalii
REvista de Chimie Revista de Chimie - 70 de ani de aparitie neintrerupta.. detalii
dictionar English-Romanian Dictionary for Mechanical Engineering
(download pdf)
  News, Events
Crossref Member Badge
 DOI  logo
 Gold Open Access | Source=http://www.plos.org/  | Author=art designer at PLoS
Creative Commons License
 Conferences of Contemporary
 Chemistry
 Biblioteca Chimiei
 Materiale Plastice