ABOUT INDEXING BOARD ARCHIVES AUTHOR GUIDELINES SUBMIT PAPER AUTHOR'S PAGE NEWS, EVENTS CONTACT
REVISTA DE CHIMIE
Cite as: Rev. Chim.
https://doi.org/10.37358/Rev.Chim.1949

OSIM Nr. R102355
ISSN Online 2668-8212
ISSN Print: 1582-9049
ISSN-L: 1582-9049

REVISTA DE CHIMIE Latest Issue

LATEST ISSUE >>>

   Volume 74, 2023
   Volume 73, 2022
   Volume 72, 2021
   Volume 71, 2020
   Volume 70, 2019
   Volume 69, 2018
   Volume 68, 2017
   Volume 67, 2016
   Volume 66, 2015
   Volume 65, 2014
   Volume 64, 2013
   Volume 63, 2012
   Volume 62, 2011
   Volume 61, 2010
   Volume 60, 2009
   Volume 59, 2008
   Volume 58, 2007
 
<<<< back


Revista de Chimie numarul 7/2020 este un omagiu adus dlui Prof. univ. dr. ing. Ion BALASANIAN, fost decan al Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului din cadul Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași.

Un omagiu din partea fostilor studenti sau doctoranzi si din partea comunitatii stiintifice din Iasi in general

Prof. univ. dr. ing. Ion BALASANIAN

Numar omagial Ion BALASANIAN

Date personale, studii şi experienţă profesională

S-a născut în anul 1942, la data de 14 octombrie, în orașul Cernavodă, județul Constanţa (România).

În anul 1965 a absolvit Facultatea de Chimie Industrială, Institutul Politehnic "Gheorghe Asachi" Iaşi, obţinând Diplomă de Inginer în specializarea Tehnologia Substanţelor Anorganice.

Din acelaşi an a devenit asistent universitar la catedra Tehnologia Substanţelor Anorganice, unde a parcurs succesiv etapele pentru promovarea gradelor didactice, obţinând titlul de profesor în anul 1992.

A susţinut teza de doctorat în anul 1981, cu titlul "Descrierea matematică a oxidării catalitice a dioxidului de sulf în cazul în care se desfăşoară după modelul macrocinetic procese de transformare", sub conducerea ştiinţifica a Prof. Constantin CALISTRU.

Din anul 1990 a devenit conducător de doctorat în profilul Chimie / domeniul Inginerie Chimică.

În anul 2008 s-a pensionat, dar a rămas în mijlocul comunităţii academice în calitate de profesor consultant şi conducător de doctorat, fiind în strânsă colaborare cu colectivul de Ingineria Produselor Anorganice din cadrul departamentului de Inginerie Chimică a Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului "Cristofor Simionescu".

La vârsta de 75 de ani a primit titlul de Profesor Senior şi Distincția "Gheorghe Asachi" în cadrul Festivităţii de celebrare a 80 de ani de la înființarea Școlii Politehnice din Iași, organizată de Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi.


Activitatea didactică


Profesorul I. Balasanian a fost preocupat de perfecţionarea activităţii didactice, pentru care a depus o muncă continuă şi de mare profesionalism, contribuind la pregătirea a peste 40 de generaţii de ingineri, subingineri şi la formarea unor doctori în inginerie chimică.

S-a dedicat în mod deosebit disciplinelor de specialitate pentru pregătirea inginerilor de la specializările Tehnologia Substanţelor Anorganice şi subinginerilor de la specializările Tehnologia Compuşilor Anorganici şi Tehnologia Materialelor de Construcţii (cursuri de zi şi seral), fiind titular al mai multor cursuri, precum: Tehnologia compuşilor anorganici - acizi, Tehnologia compuşilor cu sulf şi fosfor, Cuptoare şi utilaje specifice, Caracterizarea şi testarea catalizatorilor eterogeni, Tehnologii moderne catalitice etc.

De asemenea a desfășurat activităţi didactice şi de cercetare cu absolvenţii care au urmat studiile aprofundate la specializarea Protecţie Anticorosivă sau studiile de master la specializările Ingineria Procedeelor Nepoluante şi Cataliză Ecologică, fiind titular al cursurilor Protecţia anticorosivă pasivă, Bazele fabricării şi operării catalizatorilor eterogeni, respectiv Bazele teoretice și experimentale ale catalizei.

Interesat de tot ceea ce a fost nou referitor la reducerea poluării şi protecția mediului, a iniţiat şi susţinut cursurile de Tehnologia protecţiei atmosferei şi Cataliză în protecţia mediului pentru pregătirea inginerilor din domeniul Ingineria mediului.


Activitatea ştiinţifică


Profesorul Ion Balasanian desfășurat activitatea ştiinţifică în domeniile de cercetare de mare interes pentru comunitatea academică şi ştiinţifică la nivel naţional şi internaţional:

• Ingineria proceselor chimice specifice obţinerii produselor şi materialelor anorganice
• Ingineria proceselor catalitice şi fotocatalitice eterogene
• Sinteza şi caracterizarea catalizatorilor eterogeni
• Simularea şi proiectarea reactoarelor catalitice eterogene
• Procese catalitice şi necatalitice aplicate în depoluarea mediului
• Valorificarea subproduselor şi deşeurilor din industria chimică anorganică.

A fost membru al mai multor societăţi ştiinţifice şi profesionale naţionale şi internationale, precum: Societatea de Chimie din România, Societatea de Cataliză din România, Societatea Română de Ingineri Chimică.

Este autor principal sau coautor pentru 26 cărţi de specialitate şi 4 îndrumare de laborator și proiect tehnologic, 105 lucrări științifice publicate în reviste cotate ISI sau indexate BDI, 46 lucrări științifice publicate în volumele unor conferinţe naţionale sau internaţionale.

A participat în calitate de responsabil sau de membru la 49 de contracte ştiinţifice de cercetare-dezvoltare finanțate prin competiţie naţională sau de agenţi economici naţionali. După 1990 a îndrumat ştiinţific 14 doctoranzi care au susţinut tezele de doctorat şi au obţinut titlul de doctor în profilul Chimie sau în domeniul Inginerie chimică.

Fiind deosebit de atras de partea aplicativă a disciplinelor de specialitate şi de activitatea de proiectare a reactoarelor şi utilajelor chimice, Profesorul Ion Balasanian are o bogată activitate în domeniul invenţiilor şi transferului tehnologic, concretizată prin 20 de brevete, apreciate la târguri de specialitate naţionale şi internaţionale.

Se pot aminti: o medalie de aur şi două medalii de bronz la al 44-lea Salon Mondial de Inventică, cercetare şi Inovare Industrială, EURECA'95 (Bruxelles), o medalie de aur şi una de bronz la INVENTICA'96 - Al III-lea Salon Internaţional al Invenţiilor, Cercetării şi Transferului Tehnologic, (Bucureşti, România); o medalie de aur la INVENTIKA 2008 - Ediţia a XII-a, Salonul International de Invenţii şi Tehnologii (Bucureşti, România) pentru ciclul de invenţii referitoare la procedeele de valorificare a unor catalizatori uzaţi şi echipament pentru dizolvarea solidelor.


Activitatea în comunitatea academică

Datorită competențelor profesionale și manageriale de care a dat dovadă pe parcursul activităţii, dublată de rigurozitatea şi capacitatea de muncă, profesorul Ion Balasanian devine un membru de încredere al comunităţii academice din Politehnica Ieşeană.

În perioada post-revoluţionară a fost Prorector cu activitatea studenților (1992 - 1996), iar în perioadele 1996 - 2000 şi 2004 - 2008 a coordonat activitatea Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului în calitate de Decan, având o contribuţie meritorie la organizarea şi dezvoltarea facultăţii şi a restructurării planurilor de învăţământ prin trecerea la procesul Bologna.

Toate acestea au condus la acordarea, în anul 2014, a titlului de "Membru de onoare al comunității universitare" a Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași.Ianuarie, 2020
<<<< back
 
PUBLISHING SECTION
Author Guidelines
 * Paper Drafting
 * Paper Template
 * Ethical Statement
 * Paper Submission
Ghidul Autorului (ro)
Submit Paper
Author's Page
Publishing Ethics
Peer Review Process
Open Access & Archiving Policy
 Search Authors
 LATEST NEWS
REvista de Chimie NUMAR OMAGIAL PETRU PONI.. detalii
REvista de Chimie Revista de Chimie - 70 de ani de aparitie neintrerupta.. detalii
dictionar English-Romanian Dictionary for Mechanical Engineering
(download pdf)
  News, Events
Crossref Member Badge
 DOI  logo
 Gold Open Access | Source=http://www.plos.org/  | Author=art designer at PLoS
Creative Commons License
 Conferences of Contemporary
 Chemistry
 Biblioteca Chimiei
 Materiale Plastice