ABOUT INDEXING BOARD ARCHIVES AUTHOR GUIDELINES SUBMIT PAPER AUTHOR'S PAGE NEWS, EVENTS CONTACT
REVISTA DE CHIMIE
Cite as: Rev. Chim.
https://doi.org/10.37358/Rev.Chim.1949

OSIM Nr. R102355
ISSN Online 2668-8212
ISSN Print: 1582-9049
ISSN-L: 1582-9049

REVISTA DE CHIMIE Latest Issue

LATEST ISSUE >>>

   Volume 74, 2023
   Volume 73, 2022
   Volume 72, 2021
   Volume 71, 2020
   Volume 70, 2019
   Volume 69, 2018
   Volume 68, 2017
   Volume 67, 2016
   Volume 66, 2015
   Volume 65, 2014
   Volume 64, 2013
   Volume 63, 2012
   Volume 62, 2011
   Volume 61, 2010
   Volume 60, 2009
   Volume 59, 2008
   Volume 58, 2007
 
<<<< back


In memoriam - Profesor RAUL MIHAIL - fondatorul Scolii de reactoare chimice din România

RAUL MIHAIL

La 28 martie 2010 se împlinesc 90 de ani de la naşterea profesorului Raul Mihail, întemeietorul şcolii româneşti de reactoare chimice.

La această aniversare suntem stăpâniţi de un dublu sentiment. Pe de o parte ne bucurăm că avem ocazia să reamintim contribuţia definitorie a profesorului Mihail la dezvoltarea acelei ştiinţe care caracterizează cel mai bine meseria de inginer chimist, ştiinţa reactoarelor chimice, a interacţiei dintre reacţia chimică şi fenomenele de transfer de impuls, masă şi căldură.

Pe de altă parte, regretăm foarte mult faptul că profesorul Mihail nu mai este printre noi. Poate cel mai bine a spus acest lucru academicianul Emilian Bratu în 1986 în prefaţa cărţii "Estimarea secvenţială aplicată sistemelor chimice": "Scriu această prefaţă, cu inima strânsă de durere; profesorul Raul Mihail, primul autor al lucrării nu mai este printre noi; acum câteva luni ne-a părăsit, în împrejurări tragice.

Este o pierdere ireparabilă pentru ştiinţa românească şi pentru învăţământul nostru de inginerie chimică; noi, cei de la catedra de inginerie chimică pierdem un prieten nepreţuit, numeroşii săi studenţi regretă sincer pe profesorul lor iubit, pe distinsul pedagog, model de comportare în viaţă pentru toţi cei care l-au cunoscut, prin spiritul său cuprinzător, de înţelegere a problemelor, un adevărat filozof al civilizaţiei noastre".

Raul Mihail s-a născut la 28 martie 1920 în Bucureşti. A urmat şcoala primară şi prestigiosul Liceu Mihai Viteazu până în 1938.

S-a înscris la Politehnica din Bucureşti în 1938 şi a absolvit-o ca inginer chimist cu menţiunea "foarte bine" în 1946. Obţine titlul de doctor inginer în 1968, cu teza "Procese de transfer însoţite de reacţie chimică în sisteme eterogene" realizată sub conducerea academicianului Emilian BRATU.

Urmând pe firul anilor activitatea profesorului Mihail, în perioada 1946-1948 îl găsim inginer la CFR-Direcţia Aprovizionării Materialelor - serviciul de proiectări - şi apoi inginer de exploatare la Rafinăria Moris-Ploieşti.

Devine din 1949 cadru didactic, la început asociat şi apoi din 1965 titular, în cadrul catedrei de "Procese şi aparate" mai târziu "Inginerie chimică", a Institutului Politehnic Bucureşti, parcurgând toate treptele didactice.

Ca cercetător ştiinţific profesorul Mihail activează la Gruparea de Cercetare a Întreprinderilor Metalurgice de stat, ulterior Institutul de Cercetări Chimice -ICECHIM- având succesiv funcţiile de cercetător, cercetător principal, şef de laborator, şef de secţie, director adjunct ştiinţific. In perioada 1962-1965 este inginer şef la IPROCHIM.

Activitatea ştiinţifică a profesorului Mihail se concretizează în: 132 articole publicate în reviste de prestigiu din ţară şi străinătate, dintre acestea 53 fiind apărute în reviste străine; 20 monografii şi cursuri - dintre care "Reactoare chimice" a fost tradus în 1968 în limba rusă; 10 brevete şi invenţii; 104 comunicări originale Ia conferinţe, simpozioane, congrese interne şi internaţionale; 47 contracte de cercetare cu producţia; 30 procese tehnologice omologate şi în parte aplicate.

Contribuţia ştiinţifică preţioasă a profesorului Mihail a fost şi continuă să fie citată în literatura de specialitate, fiind recunoscută şi prin acordarea a numeroase premii: Premiul Academiei "Gheorghe Spacu", 1983, pentru "Modelarea proceselor chimice"; Premiul Academiei "Nicolae Teclu", 1985, pentru "Catalizator şi proces pentru conversia metanolului"; Premiul de Stat cl.I, 1954, pentru "Sinteza monomerului şi polimerului de clorură de vinil."

Profesorul Raul Mihail a fost un deschizător de drumuri. Are meritul introducerii şi dezvoltării studiului reactoarelor chimice în învăţământul tehnic din România.

In ultimii ani ai vieţii (1980-1985) datorită acelui simţ al noului care îl caracteriza, a introdus, tot pentru prima oară în ţară, disciplina reactoarelor biochimice.

Aceste domenii dificile ale ingineriei chimice şi biochimice au fost făcute cunoscute numeroaselor serii de studenţi, peste 30, prin publicarea a 9 manuale şi tratate.

În anul 1963, când a apărut primul manual de "Reactoare în industria chimică" şi care era chiar cursul pe care-l ţinea studenţilor anului V ai Facultăţii de Chimie Industrială, problematica domeniului abia începea să se contureze pe plan mondial.

In 1980 prof. Octave Levenspiel la "Simpozionul de inginerie a reacţiilor chimice ISCRE 8" de la Nisa a menţionat manualul, ca una din primele cărţi de reactoare chimice din lume.

Trebuie subliniat faptul că, dacă înainte de 1970 lucrările profesorului Raul Mihail se refereau şi la sinteze chimice, polimerizări şi prelucrarea polimerilor, în special sub aspectul mecanismelor de reacţie, după 1970 accentul a fost pus pe elaborarea modelului cinetic al procesului chimic, al modelului reactorului şi simularea reactorului asistată de calculator, aspecte şi metode de lucru care, mai ales din acest moment, au constituit preocuparea sa principală.

Una din ultimele sale cărţi "Modele cinetice de polireacţii" apărută la începutul anului 1986, reprezintă un unicat de metodă de abordare a cineticii reacţiilor de polimerizare, de pe poziţia inginerului care se ocupă de analiza, dimensionarea şi controlul reactorului, în care se desfăţoară aceste reacţii.

Profesorul Raul Mihail a fost un făuritor de şcoală. Conştient de vastitatea domeniului asupra căruia se aplecase, 1-a structurat pe subdomenii strategice: reactoare chimice, ingineria proceselor biochimice, procese de transfer de impuls, masă şi căldură prezente în reactorul chimic şi biochimic, reologie aplicată, procese de polimerizare şi policondensare, strategia experimentării etc. A atras lângă el, pentru rezolvarea şi dezvoltarea problematicii acestora, pe cei mai buni studenţi. Mulţi au devenit doctori ingineri, iar unii cadre didactice. Unii dintre foştii săi studenţi lucrează acum în S.U.A, Olanda, Franţa, Israel, Siria, Algeria şi conduc colective de cercetare proprii.

Un tragic accident de munte, în septembrie 1985 a pus capăt acestei vieţi exemplare dăruită şcolii, ştiinţei şi industriei chimice româneşti.

Dispariţia profesorului a însemnat pentru toţi care l-au cunoscut şi cu care a colaborat dispariţia unui etalon de muncă, de dascăl, cu dragoste pentru studenţi şi cu o deosebită grijă pentru pregătirea lecţiilor de curs, un etalon în munca de cercetare ştiinţifică şi un etalon de om de cultură, care poate găsi timpul necesar aplecării asupra muzicii, literaturii, culturii universale, asupra naturii şi tainelor ei.

Toate acestea au fost îmbrăcate de Profesorul Raul Mihail într-o conduită omenească şi modestie de excepţie şi am dori aici să-i mulţumim doamnei Mihail pentru viaţa sa de familie armonioasă, pentru sacrificiile care le-a făcut, astfel încât Profesorul a putut să acorde practic tot timpul meseriei căreia i-a dedicat întreaga viaţă.


Catedra de Inginerie Chimică
Facultatea de Chimie Aplicată şi Știinţa Materialelor
Universitatea Politehnica Bucureşti

Revista de Chimie, vol. 61 , no. 4, 2010
<<<< back
 
PUBLISHING SECTION
Author Guidelines
 * Paper Drafting
 * Paper Template
 * Ethical Statement
 * Paper Submission
Ghidul Autorului (ro)
Submit Paper
Author's Page
Publishing Ethics
Peer Review Process
Open Access & Archiving Policy
 Search Authors
 LATEST NEWS
REvista de Chimie NUMAR OMAGIAL PETRU PONI.. detalii
REvista de Chimie Revista de Chimie - 70 de ani de aparitie neintrerupta.. detalii
dictionar English-Romanian Dictionary for Mechanical Engineering
(download pdf)
  News, Events
Crossref Member Badge
 DOI  logo
 Gold Open Access | Source=http://www.plos.org/  | Author=art designer at PLoS
Creative Commons License
 Conferences of Contemporary
 Chemistry
 Biblioteca Chimiei
 Materiale Plastice