ABOUT INDEXING BOARD ARCHIVES AUTHOR GUIDELINES SUBMIT PAPER AUTHOR'S PAGE NEWS, EVENTS CONTACT
REVISTA DE CHIMIE
Cite as: Rev. Chim.
https://doi.org/10.37358/Rev.Chim.1949

OSIM Nr. R102355
ISSN Online 2668-8212
ISSN Print: 1582-9049
ISSN-L: 1582-9049

REVISTA DE CHIMIE Latest Issue

LATEST ISSUE >>>

   Volume 74, 2023
   Volume 73, 2022
   Volume 72, 2021
   Volume 71, 2020
   Volume 70, 2019
   Volume 69, 2018
   Volume 68, 2017
   Volume 67, 2016
   Volume 66, 2015
   Volume 65, 2014
   Volume 64, 2013
   Volume 63, 2012
   Volume 62, 2011
   Volume 61, 2010
   Volume 60, 2009
   Volume 59, 2008
   Volume 58, 2007
 
<<<< back


Omagiu - Profesorul Frumuzache BARCA la 80 de ani

de Prof. dr. ing. Paul Vasilescu

Frumuzache BARCA

S-a născut la 26 august 1933 în Galaţi, fiind unicul copil al familiei Barca, care în anul 1940 se stabileşte în Bucureşti.

Urmează cursurile şcolii primare nr. 5, în perioada 1940-1941, şi nr.36, în perioada 1941-1944, şi apoi cele liceale la liceul "Spiru Haret", în perioada 1944-1948, liceul "Mihai Eminescu", în perioada 1948-1949, şi liceul "Ion Luca Caragiale" în perioada 1949-1951.

În anul 1951, după absolvirea bacalaureatului, este admis la Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea Chimie industrială, secţia Chimizarea cărbunilor, fiind prima promoţie cu 5 ani de studiu.

În 1956, în urma examenului de stat, obţine titlul de inginer chimist, fiind repartizat ca cercetător la Institutul de Energetică al Academiei Romane.

În anul 1957 îşi începe prestigioasa carieră de cadru didactic universitar la Institutul Politehnic din Bucureşti, Facultatea de Chimie Industrială ca asistent (1957-1962) şi şef de lucrări (1962-1971) în cadrul catedrei de Combustibili, conferenţiar (1979-1991) şi profesor (1991-2003) în cadrul catedrei de Tehnologie organică şi combustibili.

În anul 2003 este pensionat şi devine profesor consultant.

În anul 1969 obţine titlul ştiinţific de doctor inginer cu lucrarea "Proprietăţi fizico-chimice ale cărbunilor româneşti", sub conducerea profesorului doctor inginer Isaac Blum.

În perioada octombrie-decembrie 1963 a efectuat o specializare în probleme de chimia şi prepararea combustibililor la Institutul de combustibili din Moscova şi Institutul de Mine din Leningrad.

În cei 49 de ani de activitate didactică continuă în cadrul Laboratorului de combustibili al Facultăţii de chimie industrială, în cursul anilor sub diferite denumiri (azi Chimie Aplicată şi Știinţa Materialelor), a predat un număr impresionant de cursuri de specialitate şi anume: Chimia şi prepararea combustibililor solizi, Tehnologia combustibililor solizi, Tehnologia proceselor primare de prelucrare a combustibililor, Distilarea lemnului, Tehnologia prelucrării ţiţeiului, Tehnica combustiei, Gazeificarea cărbunilor, Tehnologia proceselor de pirogenare, Utilaje si cuptoare în industria cărbunilor si Produse carbonice.

În bogata activitate didactică a condus peste 200 de lucrări (proiecte) de diplomă ale absolvenţilor si numeroase lucrări ştiinţifice ale studenţilor în cadrul sesiunilor ştiinţifice, a conceput si realizat numeroase lucrări de laborator cu caracter didactic si de cercetare ştiinţifică.

Domnul Profesor Frumuzache Barca a desfăşurat concomitent, o laborioasă activitate de cercetare ştiinţifică şi aplicativă fiind conducător ştiinţific la 150 contracte de cercetare si proiectare cu principalele institute de cercetare-proiectare si întreprinderi industriale din domeniul de specialitate, cu competenţe ştiinţifice deosebite în următoarele domenii: chimia combustibililor, chimia ţiţeiului, probleme de geochimie în domeniul combustibililor, tehnologia prelucrării cărbunilor, procese pirogene, radiochimia combustibililor, procese de gazeificare, produse carbonice - compozite carbonice, chimia şi tehnologia prelucrării lemnului, utilaje pentru industria prelucrării cărbunelui, petrolului si lemnului şi ingineria protecţiei mediului, cu accent pe reciclarea (revalorificarea) deşeurilor.

Activitatea ştiinţifică de cercetare a fost valorificată prin publicarea a 100 de articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate (25 articole), obţinând 6 brevete de invenţie din care 4 au fost aplicate industrial şi un certificat de inovator.

Ca o recunoaştere a rezultatelor obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică şi tehnică a fost distins cu Medalia CSITEE pentru rezultate deosebite obţinute în programele prioritare (1967-1987), Medalia Geologorum Conventus Societas Carpato Balcanica (Grecia, 1995), Medalia de bronz la al 24 Salon Internaţional de Inventică (Geneva, 1996) şi Diploma de excelenţă a Academiei Oamenilor de Știinţa din România pentru lucrarea Gazeificarea cărbunilor, biomasei si deşeurilor (2004).

În perioada 1991-2005 a activat drept consilier ştiinţific /tehnic în Ministrul Apelor, Pădurilor şi Mediului (1991-1994), la S.C. Bioing S.A. (1994-2002), Rompetrol Rafinare S.A. (2003-2004) şi S.C. SEDA S.A. Bucureşti (2004-2005).

A fost nominalizat in catalogul experţilor, ed.1, editată de Societatea Academica din România (1997) si în Who's who in Romania, Pegasus press Bucureşti (2002).

Din anul 1990 este conducător ştiinţific de doctorate îndrumând activitatea a 25 de doctoranzi, din care 20 au obţinut titlul ştiinţific de doctor (2 doctori străini) si 5 sunt în curs de susţinere de examene, referate sau pregătirea lucrării de diplomă, lucrări de doctorat cu o tematică cu un puternic caracter aplicativ.

Activitatea de elaborare a lucrărilor ştiinţifice s-a materializat prin publicarea a 20 de cărţi tehnice din care enumerăm: Chimie si prepararea combustibililor solizi, Ed. Didactică si Pedagogică, Bucureşti, 1968 (400 pg.), Procese primare de prelucrare a cărbunilor, Ed. IPB Bucureşti, 1996 (400 pg.), Precursori solizi ai produselor carbonice, Ed. Printech, Bucureşti 1999 (261 pg.) şi Compozite carbonice, Ed. Printech, Bucureşti 2010 (244 pg.).

S-a implicat şi în activitatea unor societăţi ştiinţifice nonguvernamentale fiind membru fondator al Societăţii Române de Știinţe Carbonice şi al Societăţii pentru protecţia mediului din România şi membru al Societăţii de Chimie din România.

Domnul Profesor are o pregătire deosebită şi în ştiinţele umaniste (literatură, istorie, geografie, muzică), însuşindu-şi mai multe limbi străine: franceză, germană, engleză, rusă şi greacă.

Personalitate marcantă în domeniul chimizării cărbunilor, onest, preocupat continuu de a dezvolta colaborări cu parteneri din diferite domenii, apreciat de colegi şi de studenţi, deschis dialogului ştiinţific şi interuman, domnul profesor Frumuzache Barca a reuşit să realizeze un parcurs profesional şi ştiinţific meritoriu, deosebit.

La acest moment aniversar, colegii din facultatea de Chimie Aplicată şi Știinţa Materialelor, cu convingerea că exprimăm şi sentimentele întregii comunităţi a specialiştilor din domeniul chimiei, vă urează domnule profesor Frumuzache Barca multă sănătate, mulţi ani de viaţă, activitate profesională îndelungată, realizarea tuturor dorinţelor, împreună cu cei ce vă stimează şi vă preţuiesc.

Prof. dr. ing. Paul Vasilescu

Revista de Chimie, vol. 64 , no. 12, 2013
<<<< back
 
PUBLISHING SECTION
Author Guidelines
 * Paper Drafting
 * Paper Template
 * Ethical Statement
 * Paper Submission
Ghidul Autorului (ro)
Submit Paper
Author's Page
Publishing Ethics
Peer Review Process
Open Access & Archiving Policy
 Search Authors
 LATEST NEWS
REvista de Chimie NUMAR OMAGIAL PETRU PONI.. detalii
REvista de Chimie Revista de Chimie - 70 de ani de aparitie neintrerupta.. detalii
dictionar English-Romanian Dictionary for Mechanical Engineering
(download pdf)
  News, Events
Crossref Member Badge
 DOI  logo
 Gold Open Access | Source=http://www.plos.org/  | Author=art designer at PLoS
Creative Commons License
 Conferences of Contemporary
 Chemistry
 Biblioteca Chimiei
 Materiale Plastice